Sarajevska grupa AXA, kasnije Ingray - tokom boravka u Americi